Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

W ramach rozbudowy i modernizacji stacji Krajnik wymieniona zostanie cała aparatura stacyjna. Powstaną nowe pola liniowe 400 i 220 kV oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą stacji. Dzięki temu praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy domów i firm w regionie północno-zachodniej Polski.

Dodatkowo przebudowane zostaną krótkie fragmenty linii napowietrznych, które wchodzą na teren stacji. Każda z nich zostanie zmodernizowana na odcinku o długości do tysiąca metrów licząc od ogrodzenia stacji. Modernizacja dotyczy m.in. linii, które łączą stację z systemem przesyłowym Niemiec i aktualnie pracują na napięciu 220 kV. Po przebudowie możliwe będzie przesyłanie nimi energii o napięciu 400 kV.

Rozbudowa i modernizacja stacji rozpoczęła się w kwietniu 2015 roku. Wszystkie prace budowlane zakończą się z początkiem 2019 roku.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna