Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Zakres prac

Zakres prac

Firma ELTEL Networks Energetyka S.A. odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, dostawę urządzeń, realizację prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym, Wykonawca odpowiada m.in. za:


- opracowanie kompletnego projektu wykonawczego
- wykonanie projektu budowlanego budowy i przebudowy odcinków linii napowietrznych 400 kV i 220 kV
- wykonanie odwodnienia terenu, ogrodzenia, dróg, oświetlenia terenu i pozostałej infrastruktury w układzie docelowym stacji
- przeprowadzenie prac w celu rozbudowy i modernizacji rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej
- przeprowadzenie prac w celu modernizacji rozdzielni 220 kV w technologii napowietrznej
- wykonanie budowy i przebudowy odcinków linii napowietrznych 400 kV wprowadzanych do SE Krajnik
- wykonanie przebudowy odcinków linii napowietrznych 220 kV wprowadzanych do SE Krajnik
- budowę budynku technologicznego wraz z przyłączami i instalacjami
- rozbiórkę budynku istniejącej nastawni
- wykonanie uziemienia stacji i ochrony odgromowej
- wykonanie dokumentacji powykonawczej stacji, linii i obiektów związanych
- dostawę kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania inwestycji
- wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury montowanej na stacji
- wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowychINWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna