Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

W przypadku modernizacji stacji Krajnik wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu będą dotyczyły przebudowywanych odcinków linii. Kwoty wynagrodzeń zależeć będą od wartości działki, powierzchni, którą zajmie pas technologiczny linii, również od tego czy na danej działce stanie słup. Dokładne kwoty wynagrodzeń zostaną obliczone przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych w opracowanych przez nich operatach szacunkowych przygotowywanych dla każdej działki.


Warto podkreślić bardzo istotny dla właścicieli fakt, że ani inwestor, ani wykonawca nie stają się w żadnym stopniu właścicielem działki. Ustanowiona służebność przesyłu daje inwestorowi (lub wybranemu przez niego wykonawcy) jedynie prawo wstępu na nieruchomość np. w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych lub remontowych na linii.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna