Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu służy do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem gazu czy prądu, a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Przepisy o służebności przesyłu wskazują jasno, co firma, korzystająca z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno.

Na podstawie aktu notarialnego służebność wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości. Za wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu, właścicielowi nieruchomości przysługuje jednorazowe wynagrodzenie. Jedynym ograniczeniem dla fragmentów nieruchomości, na których ustanowiona będzie służebność przesyłu, jest zakaz lokalizowania budynków oraz sadzenia drzew, których wysokość przekracza 3 metry.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna