Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Stacje jak i linie elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Urządzenia, które na nich pracują są źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Dlatego też działanie stacji i linii regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna