Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Istniejąca stacja 400/220 kV Krajnik zlokalizowana jest na terenie miejscowości Krajnik oraz Nowe Czarnowo w gminie Gryfino (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie), a jej powierzchnia liczy ponad 20 ha. Po rozbudowie obszar ten faktycznie się nie powiększy, może jedynie wizualnie sprawiać wrażenie większego. Stanie się tak za sprawą ogrodzenia, które obejmie cały teren stacji, a nie jak dotąd tylko część jej terenu. 

Stacja znajduje się na działkach będących własnością Skarbu Państwa lub pozostających w wieczystym użytkowaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Teren stacji jest ogrodzony, zagospodarowany i uzbrojony, a znajdują się na nim m.in.:

  • napowietrzna rozdzielnia 400 kV (wraz z liniami 400 kV zaznaczona na schemacie kolorem czerwonym);
  • napowietrzna rozdzielnia 220 kV (wraz z liniami 220 kV zaznaczona na schemacie kolorem zielonym);
  • dwa stanowiska autotransformatorów mocy 400 MVA oraz 500 MVA;
  • obiekty kubaturowe;
  • układ dróg wewnętrznych i dojazdowych.

Teren, na którym znajduje się stacja  nie jest objęty programem Natura 2000 i innymi programami ochrony przyrody.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna