Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / KTO JEST KIM W INWESTYCJI

KTO JEST KIM W INWESTYCJI

W realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik zaangażowane są dwa podmioty. Inwestorem zlecającym realizację zadania jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  Wykonawcą, który odpowiada za przeprowadzenie wszystkich prac wchodzących w zakres zadania jest firma ELTEL Networks Energetyka S.A.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 13 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

ELTEL Networks Energetyka S.A.

Jest doświadczonym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Zatrudnia 790 pracowników. Oferuje pełen zakres usług: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia nt. bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym.

www.eltelnetworks.com


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna