Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to zbiór wszystkich urządzeń służących do wytwarzania, rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za utrzymanie, modernizację i rozbudowę sieci.


W skład KSE wchodzą między innymi:

Elektrownie
W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym.

.

Stacje
Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, stacje rozdzielcze wysokiego napięcia oraz liczne stacje transformatorowe, zamieniające średnie napięcie na powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych (230/400 V).

.

Linie najwyższych napięć
Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy.

.

PSE realizuje zadania Operatora Systemu Przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy 246 linii o łącznej długości 13 519 km, w tym:

  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km;
  • 77 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 383 km;
  • 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 948 km
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km;
    oraz
  • 103 stacje najwyższych napięć (NN).
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna