Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Hałas

Hałas

Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Na terenach zabudowy mieszkaniowej znajdujących się w sąsiedztwie stacji i linii dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Stacja i linie zostały zaprojektowana tak, by zakładane normy nie zostały przekroczone. Na granicy stacji i poza pasem technologicznym linii poziom ten wynosi do 45 dB – zatem im dalej od ogrodzenia i pasa technologicznego, tym stacja i linie są mniej słyszalne.
Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, na stacji Krajnik już od kilku lat stosowane są specjalne ekrany dźwiękoszczelne (takie jak widoczny na zdjęciu) osłaniające autotransformatory.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna