Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI

ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI

Realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji stacji Krajnik wymaga szeregu działań formalno-prawnych. Oznacza to m.in. konieczność:

- uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji

- pozyskania prawa do dysponowania gruntem pod przebudowę wprowadzeń linii, w tym uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu dla przebudowywanych odcinków linii napowietrznych

- uzyskania zezwolenia na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac.

- uzyskania pozwolenia na budowę odcinków linii napowietrznych 400 kV i 220 kVINWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna